User Tools

Site Tools


30-21082-araimasaru-la-gi

Araimasaru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Hioki và S. Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21082
Tên thay thế 1991 TG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7821167
Viễn điểm quỹ đạo 3.3623423
Độ lệch tâm 0.3071704
Chu kỳ quỹ đạo 1506.8256691
Độ bất thường trung bình 352.14526
Độ nghiêng quỹ đạo 6.00371
Kinh độ của điểm nút lên 45.62773
Acgumen của cận điểm 2.57204
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21082 Araimasaru (1991 TG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1991 bởi T. Hioki và S. Hayakawa ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21082 Araimasaru
30-21082-araimasaru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)