User Tools

Site Tools


30-21087-petsimpallas-la-gi

Petsimpallas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21087
Đặt tên theo Peter Simon Pallas
Tên thay thế 1992 BH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1902029
Viễn điểm quỹ đạo 3.1687085
Độ lệch tâm 0.1825941
Chu kỳ quỹ đạo 1602.0213950
Độ bất thường trung bình 34.58537
Độ nghiêng quỹ đạo 11.19217
Kinh độ của điểm nút lên 274.18441
Acgumen của cận điểm 55.33741
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

21087 Petsimpallas (1992 BH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên botanist và zoologist Peter Simon Pallas.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21087 Petsimpallas
30-21087-petsimpallas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)