User Tools

Site Tools


30-21089-mochizuki-la-gi

Mochizuki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 8 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21089
Tên thay thế 1992 CQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3102279
Viễn điểm quỹ đạo 3.0219339
Độ lệch tâm 0.1334742
Chu kỳ quỹ đạo 1590.0413941
Độ bất thường trung bình 177.34105
Độ nghiêng quỹ đạo 14.22485
Kinh độ của điểm nút lên 134.04353
Acgumen của cận điểm 114.73813
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

21089 Mochizuki (1992 CQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1992 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21089 Mochizuki
30-21089-mochizuki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)