User Tools

Site Tools


30-21109-s-nkel-la-gi

21109 Sünkel là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2009.4355278 ngày (5.50 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-21109-s-nkel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)