User Tools

Site Tools


30-21110-karlvalentin-la-gi

Karlvalentin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21110
Đặt tên theo Karl Valentin
Tên thay thế 1992 RC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8310402
Viễn điểm quỹ đạo 2.8827572
Độ lệch tâm 0.2231146
Chu kỳ quỹ đạo 1321.6297633
Độ bất thường trung bình 126.69090
Độ nghiêng quỹ đạo 2.35688
Kinh độ của điểm nút lên 357.00634
Acgumen của cận điểm 348.18852
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

21110 Karlvalentin (1992 RC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1992 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21110 Karlvalentin
30-21110-karlvalentin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)