User Tools

Site Tools


30-21118-hezimmermann-la-gi

21118 Hezimmermann
Tên
Tên Hezimmermann
Tên chỉ định 1992 SB17
Phát hiện
Người phát hiện L. D. Schmadel, F. Börngen
Ngày phát hiện 24 tháng 9 năm 1992
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1942067
Bán trục lớn (a) 2.4129807 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9443637 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8815977 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.75 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.05434°
Kinh độ (Ω) 346.58071°
Acgumen (ω) 80.96188°
Độ bất thường trung bình (M) 60.34573°

21118 Hezimmermann là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1369.0811579 ngày (3.75 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
30-21118-hezimmermann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)