User Tools

Site Tools


30-21128-chapuis-la-gi

Chapuis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 27 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21128
Tên thay thế 1993 BJ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.5836733
Viễn điểm quỹ đạo 4.3946827
Độ lệch tâm 0.1016512
Chu kỳ quỹ đạo 2910.2049003
Độ bất thường trung bình 247.89945
Độ nghiêng quỹ đạo 7.88013
Kinh độ của điểm nút lên 317.55844
Acgumen của cận điểm 273.34076
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

21128 Chapuis (1993 BJ5) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21128 Chapuis
30-21128-chapuis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)