User Tools

Site Tools


30-21148-billramsey-la-gi

Billramsey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21148
Tên thay thế 1993 HN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1851260
Viễn điểm quỹ đạo 3.1908172
Độ lệch tâm 0.1870725
Chu kỳ quỹ đạo 1609.6647851
Độ bất thường trung bình 154.89436
Độ nghiêng quỹ đạo 12.86499
Kinh độ của điểm nút lên 159.70371
Acgumen của cận điểm 36.52651
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21148 Billramsey (1993 HN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1993 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21148 Billramsey
30-21148-billramsey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)