User Tools

Site Tools


30-21149-kenmitchell-la-gi

Kenmitchell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21149
Tên thay thế 1993 HY5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8640106
Viễn điểm quỹ đạo 2.0012382
Độ lệch tâm 0.0355029
Chu kỳ quỹ đạo 981.3402780
Độ bất thường trung bình 135.45403
Độ nghiêng quỹ đạo 23.93214
Kinh độ của điểm nút lên 170.70697
Acgumen của cận điểm 128.81315
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

21149 Kenmitchell (1993 HY5) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 19 tháng 4 năm 1993 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21149 Kenmitchell
30-21149-kenmitchell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)