User Tools

Site Tools


30-21160-saveriolombardi-la-gi

21160 Saveriolombardi (tên chỉ định: 1993 TJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Antonio Vagnozzi ở Santa Lucia Stroncone Astronomical Observatory ở Stroncone, Italy, ngày 10 tháng 10 năm 1993. Nó được đặt theo tên Saverio Lombardi, an Italian physicist và nhà toán học (1924-2010).

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 21001–22000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21160 Saveriolombardi
30-21160-saveriolombardi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)