User Tools

Site Tools


30-21192-seccisergio-la-gi

21192 Seccisergio (tên chỉ định: 1994 NA) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Antonio Vagnozzi ở Santa Lucia Stroncone Astronomical Observatory ở Stroncone, Italy, ngày 2 tháng 7 năm 1994. Nó được đặt theo tên Sergio Secci, an Italian researcher và author who attended University of Bologna và died ở August 1980 Bologna bombing.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 21001–22000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21192 Seccisergio
30-21192-seccisergio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)