User Tools

Site Tools


30-21229-su-il-la-gi

21229 Sušil là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1562.1349594 ngày (4.28 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-21229-su-il-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)