User Tools

Site Tools


30-21234-nakashima-la-gi

Nakashima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21234
Tên thay thế 1995 WG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1710824
Viễn điểm quỹ đạo 3.1700550
Độ lệch tâm 0.1870337
Chu kỳ quỹ đạo 1594.0577071
Độ bất thường trung bình 346.50267
Độ nghiêng quỹ đạo 14.07145
Kinh độ của điểm nút lên 68.15645
Acgumen của cận điểm 299.37339
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

21234 Nakashima (1995 WG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21234 Nakashima
30-21234-nakashima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)