User Tools

Site Tools


30-21250-kamikouchi-la-gi

Kamikouchi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Sato
Nơi khám phá Chichibu
Ngày khám phá 17 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21250
Đặt tên theo Kamikōchi
Tên thay thế 1995 YQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3933411
Viễn điểm quỹ đạo 3.0674787
Độ lệch tâm 0.1234499
Chu kỳ quỹ đạo 1647.9355145
Độ bất thường trung bình 304.69776
Độ nghiêng quỹ đạo 12.39932
Kinh độ của điểm nút lên 68.32009
Acgumen của cận điểm 314.47730
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21250 Kamikouchi (1995 YQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 12 năm 1995 bởi N. Sato ở Chichibu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21250 Kamikouchi
30-21250-kamikouchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)