User Tools

Site Tools


30-21254-jonan-la-gi

Jonan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Kobayashi
Nơi khám phá Kumamoto Civil Astronomical Observatory
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21254
Đặt tên theo Jōnan
Tên thay thế 1996 BG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5169644
Viễn điểm quỹ đạo 2.8279270
Độ lệch tâm 0.0581794
Chu kỳ quỹ đạo 1595.7385978
Độ bất thường trung bình 300.91896
Độ nghiêng quỹ đạo 21.44275
Kinh độ của điểm nút lên 329.37637
Acgumen của cận điểm 128.54253
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

21254 Jonan (1996 BG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1996 bởi J. Kobayashi ở Kumamoto Civil Astronomical Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21254 Jonan
30-21254-jonan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)