User Tools

Site Tools


30-21257-ji-n-echy-la-gi

21257 Jižní Čechy là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1848.2459658 ngày (5.06 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 2 năm 1996. Nó được đặt theo tên South Bohemia, a region thuộc Cộng hòa Séc.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2008. 
30-21257-ji-n-echy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)