User Tools

Site Tools


30-21258-huckins-la-gi

Huckins
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi JPL Near-Earth Asteroid Tracking program
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 15 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21258
Tên thay thế 1996 EH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6559327
Viễn điểm quỹ đạo 3.6779829
Độ lệch tâm 0.1613615
Chu kỳ quỹ đạo 2058.5519654
Độ bất thường trung bình 26.50298
Độ nghiêng quỹ đạo 14.69629
Kinh độ của điểm nút lên 197.64710
Acgumen của cận điểm 43.07141
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

21258 Huckins (1996 EH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1996 by the JPL Near-Earth Asteroid Tracking program ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21258 Huckins
30-21258-huckins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)