User Tools

Site Tools


30-21269-bechini-la-gi

Bechini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và A. Boattini
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 6 tháng 6 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21269
Tên thay thế 1996 LG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8330210
Viễn điểm quỹ đạo 2.7137694
Độ lệch tâm 0.1937077
Chu kỳ quỹ đạo 1252.0187934
Độ bất thường trung bình 90.62356
Độ nghiêng quỹ đạo 6.33056
Kinh độ của điểm nút lên 256.80111
Acgumen của cận điểm 105.00152
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

21269 Bechini (1996 LG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 1996 bởi L. Tesi và A. Boattini ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21269 Bechini
30-21269-bechini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)