User Tools

Site Tools


30-21270-otokar-la-gi

Otokar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Jana Tichá và Miloš Tichý
Nơi khám phá Đài thiên văn Kleť
Ngày khám phá 19 tháng 7 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21270
Đặt tên theo Otokar Březina
Tên thay thế 1996 OK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7055763
Viễn điểm quỹ đạo 2.6899575
Độ lệch tâm 0.2239503
Chu kỳ quỹ đạo 1190.0655313
Độ bất thường trung bình 206.38795
Độ nghiêng quỹ đạo 7.39430
Kinh độ của điểm nút lên 126.19272
Acgumen của cận điểm 210.12052
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.2

21270 Otokar (1996 OK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 7 năm 1996 bởi Jana Tichá và Miloš Tichý ở Đài thiên văn Kleť.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21270 Otokar
30-21270-otokar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)