User Tools

Site Tools


30-21275-tosiyasu-la-gi

Tosiyasu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21275
Tên thay thế 1996 SJ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7735155
Viễn điểm quỹ đạo 2.5775647
Độ lệch tâm 0.1847930
Chu kỳ quỹ đạo 1172.0579433
Độ bất thường trung bình 255.25608
Độ nghiêng quỹ đạo 1.15216
Kinh độ của điểm nút lên 39.30964
Acgumen của cận điểm 293.54681
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.1

21275 Tosiyasu (1996 SJ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1996 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21275 Tosiyasu
30-21275-tosiyasu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)