User Tools

Site Tools


30-21276-feller-la-gi

Feller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21276
Đặt tên theo William Feller
Tên thay thế 1996 TF5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9591610
Viễn điểm quỹ đạo 2.6101460
Độ lệch tâm 0.1424691
Chu kỳ quỹ đạo 1261.3306029
Độ bất thường trung bình 105.71981
Độ nghiêng quỹ đạo 4.12193
Kinh độ của điểm nút lên 195.18162
Acgumen của cận điểm 211.44366
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.3

21276 Feller (1996 TF5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21276 Feller
30-21276-feller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)