User Tools

Site Tools


30-21306-marani-la-gi

Marani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. Goretti
Nơi khám phá Pianoro
Ngày khám phá 1 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21306
Tên thay thế 1996 XF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3725664
Viễn điểm quỹ đạo 3.1904316
Độ lệch tâm 0.1470188
Chu kỳ quỹ đạo 1694.4032636
Độ bất thường trung bình 171.58588
Độ nghiêng quỹ đạo 14.71284
Kinh độ của điểm nút lên 75.04042
Acgumen của cận điểm 349.92135
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21306 Marani (1996 XF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 12 năm 1996 bởi V. Goretti ở Pianoro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21306 Marani
30-21306-marani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)