User Tools

Site Tools


30-21311-servius-la-gi

Servius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21311
Đặt tên theo Servius Tullius
Tên thay thế 1996 XC9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0140240
Viễn điểm quỹ đạo 2.4381314
Độ lệch tâm 0.0952589
Chu kỳ quỹ đạo 1213.1343222
Độ bất thường trung bình 145.19937
Độ nghiêng quỹ đạo 6.59737
Kinh độ của điểm nút lên 100.38790
Acgumen của cận điểm 336.91972
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

21311 Servius (1996 XC9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1996 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21311 Servius
30-21311-servius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)