User Tools

Site Tools


30-21328-otashi-la-gi

Otashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21328
Đặt tên theo Ōta
Tên thay thế 1997 AM13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2626312
Viễn điểm quỹ đạo 2.4606638
Độ lệch tâm 0.0419268
Chu kỳ quỹ đạo 1325.6260941
Độ bất thường trung bình 11.26962
Độ nghiêng quỹ đạo 7.17809
Kinh độ của điểm nút lên 54.57792
Acgumen của cận điểm 104.88369
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21328 Otashi (1997 AM13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21328 Otashi
30-21328-otashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)