User Tools

Site Tools


30-21331-lodovicoferrari-la-gi

Lodovicoferrari
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 17 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21331
Đặt tên theo Lodovico Ferrari
Tên thay thế 1997 BO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9974077
Viễn điểm quỹ đạo 3.1491139
Độ lệch tâm 0.2237834
Chu kỳ quỹ đạo 1507.7319636
Độ bất thường trung bình 147.07463
Độ nghiêng quỹ đạo 5.27682
Kinh độ của điểm nút lên 324.83280
Acgumen của cận điểm 317.07536
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

21331 Lodovicoferrari (1997 BO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 1 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21331 Lodovicoferrari
30-21331-lodovicoferrari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)