User Tools

Site Tools


30-21346-marieladislav-la-gi

Marieladislav
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec
Nơi khám phá Ondrejov
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21346
Tên thay thế 1997 EL11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2257892
Viễn điểm quỹ đạo 2.9973118
Độ lệch tâm 0.1477135
Chu kỳ quỹ đạo 1541.5089831
Độ bất thường trung bình 93.80916
Độ nghiêng quỹ đạo 15.44374
Kinh độ của điểm nút lên 55.25770
Acgumen của cận điểm 270.33448
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

21346 Marieladislav (1997 EL11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1997 bởi P. Pravec ở Ondrejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21346 Marieladislav
30-21346-marieladislav-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)