User Tools

Site Tools


30-21351-bhagwat-la-gi

Bhagwat
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21351
Tên thay thế 1997 EC36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0984080
Viễn điểm quỹ đạo 3.0558356
Độ lệch tâm 0.1857552
Chu kỳ quỹ đạo 1511.1266142
Độ bất thường trung bình 338.36849
Độ nghiêng quỹ đạo 12.63259
Kinh độ của điểm nút lên 333.12938
Acgumen của cận điểm 68.05533
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21351 Bhagwat (1997 EC36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1997 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21351 Bhagwat
30-21351-bhagwat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)