User Tools

Site Tools


30-21355-pikovskaya-la-gi

Pikovskaya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21355
Tên thay thế 1997 FZ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5766211
Viễn điểm quỹ đạo 3.3141679
Độ lệch tâm 0.1252034
Chu kỳ quỹ đạo 1846.3483282
Độ bất thường trung bình 293.21327
Độ nghiêng quỹ đạo 1.57501
Kinh độ của điểm nút lên 194.87178
Acgumen của cận điểm 146.25457
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21355 Pikovskaya (1997 FZ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1997 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Tênd for Olga Pikovskaya, an Intel Science Talent Search finalist from Midwood High School ở Brooklyn College.

  • 17233 Stanshapiro
  • 20296 Shayestorm
  • 20341 Alanstack
  • 20586 Elizkolod
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21355 Pikovskaya
30-21355-pikovskaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)