User Tools

Site Tools


30-21356-karlplank-la-gi

Karlplank
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21356
Tên thay thế 1997 FG4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6008339
Viễn điểm quỹ đạo 2.7654693
Độ lệch tâm 0.0306795
Chu kỳ quỹ đạo 1605.3371395
Độ bất thường trung bình 54.69725
Độ nghiêng quỹ đạo 4.52425
Kinh độ của điểm nút lên 195.89789
Acgumen của cận điểm 136.31059
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21356 Karlplank (1997 FG4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1997 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21356 Karlplank
30-21356-karlplank-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)