User Tools

Site Tools


30-21357-davidying-la-gi

Davidying
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21357
Tên thay thế 1997 FJ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8516583
Viễn điểm quỹ đạo 2.9073321
Độ lệch tâm 0.0096673
Chu kỳ quỹ đạo 1784.7318864
Độ bất thường trung bình 33.85238
Độ nghiêng quỹ đạo 1.14092
Kinh độ của điểm nút lên 320.12526
Acgumen của cận điểm 301.04224
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

21357 Davidying (1997 FJ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1997 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21357 Davidying
30-21357-davidying-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)