User Tools

Site Tools


30-21358-mijerbarany-la-gi

Mijerbarany
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21358
Tên thay thế 1997 GT15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5973597
Viễn điểm quỹ đạo 2.8930709
Độ lệch tâm 0.0538594
Chu kỳ quỹ đạo 1661.3573225
Độ bất thường trung bình 108.62365
Độ nghiêng quỹ đạo 1.43630
Kinh độ của điểm nút lên 62.48304
Acgumen của cận điểm 187.20295
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21358 Mijerbarany (1997 GT15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1997 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21358 Mijerbarany
30-21358-mijerbarany-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)