User Tools

Site Tools


30-21359-geng-la-gi

Geng
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 4 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21359
Tên thay thế 1997 GN22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8732636
Viễn điểm quỹ đạo 3.0098320
Độ lệch tâm 0.0232137
Chu kỳ quỹ đạo 1842.7325061
Độ bất thường trung bình 102.72597
Độ nghiêng quỹ đạo 0.74869
Kinh độ của điểm nút lên 296.03409
Acgumen của cận điểm 249.15323
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21359 Geng (1997 GN22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1997 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21359 Geng
30-21359-geng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)