User Tools

Site Tools


30-21363-jotwani-la-gi

Jotwani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 30 tháng 4 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21363
Tên thay thế 1997 HX11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8847537
Viễn điểm quỹ đạo 3.0694157
Độ lệch tâm 0.0310139
Chu kỳ quỹ đạo 1876.2262898
Độ bất thường trung bình 159.37857
Độ nghiêng quỹ đạo 9.87139
Kinh độ của điểm nút lên 39.51969
Acgumen của cận điểm 73.71744
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

21363 Jotwani (1997 HX11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 4 năm 1997 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21363 Jotwani
30-21363-jotwani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)