User Tools

Site Tools


30-21364-lingpan-la-gi

Lingpan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 30 tháng 4 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21364
Tên thay thế 1997 HS12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3136497
Viễn điểm quỹ đạo 3.0772715
Độ lệch tâm 0.1416496
Chu kỳ quỹ đạo 1616.3965107
Độ bất thường trung bình 199.97937
Độ nghiêng quỹ đạo 1.17181
Kinh độ của điểm nút lên 235.55530
Acgumen của cận điểm 315.51243
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

21364 Lingpan (1997 HS12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 4 năm 1997 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21364 Lingpan
30-21364-lingpan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)