User Tools

Site Tools


30-21369-gertfinger-la-gi

Gertfinger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 8 tháng 7 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21369
Tên thay thế 1997 NO4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7254849
Viễn điểm quỹ đạo 3.3670923
Độ lệch tâm 0.1053097
Chu kỳ quỹ đạo 1942.0257832
Độ bất thường trung bình 182.12939
Độ nghiêng quỹ đạo 12.71656
Kinh độ của điểm nút lên 120.21108
Acgumen của cận điểm 323.62254
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

21369 Gertfinger (1997 NO4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 7 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21369 Gertfinger
30-21369-gertfinger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)