User Tools

Site Tools


30-21380-devanssay-la-gi

Devanssay
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21380
Tên thay thế 1998 DB20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8068821
Viễn điểm quỹ đạo 2.7372569
Độ lệch tâm 0.2047417
Chu kỳ quỹ đạo 1250.9237725
Độ bất thường trung bình 181.78788
Độ nghiêng quỹ đạo 6.62250
Kinh độ của điểm nút lên 138.04131
Acgumen của cận điểm 174.80531
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21380 Devanssay (1998 DB20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21380 Devanssay
30-21380-devanssay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)