User Tools

Site Tools


30-21388-moyanodeburt-la-gi

Moyanodeburt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21388
Tên thay thế 1998 FJ25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0880542
Viễn điểm quỹ đạo 2.4210468
Độ lệch tâm 0.0738490
Chu kỳ quỹ đạo 1236.4836452
Độ bất thường trung bình 185.15772
Độ nghiêng quỹ đạo 7.41962
Kinh độ của điểm nút lên 330.25851
Acgumen của cận điểm 15.83215
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21388 Moyanodeburt (1998 FJ25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21388 Moyanodeburt
30-21388-moyanodeburt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)