User Tools

Site Tools


30-21389-pshenichka-la-gi

Pshenichka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21389
Tên thay thế 1998 FX27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0685853
Viễn điểm quỹ đạo 2.3366843
Độ lệch tâm 0.0608587
Chu kỳ quỹ đạo 1194.0215342
Độ bất thường trung bình 52.43451
Độ nghiêng quỹ đạo 1.98912
Kinh độ của điểm nút lên 306.50613
Acgumen của cận điểm 210.54961
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

21389 Pshenichka (1998 FX27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21389 Pshenichka
30-21389-pshenichka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)