User Tools

Site Tools


30-21390-shindo-la-gi

Shindo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21390
Tên thay thế 1998 FV28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1190323
Viễn điểm quỹ đạo 2.8157139
Độ lệch tâm 0.1411788
Chu kỳ quỹ đạo 1415.6329924
Độ bất thường trung bình 261.90533
Độ nghiêng quỹ đạo 1.87878
Kinh độ của điểm nút lên 61.82710
Acgumen của cận điểm 60.14195
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21390 Shindo (1998 FV28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21390 Shindo
30-21390-shindo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)