User Tools

Site Tools


30-21391-rotanner-la-gi

Rotanner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21391
Tên thay thế 1998 FY31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0920491
Viễn điểm quỹ đạo 2.3733753
Độ lệch tâm 0.0630010
Chu kỳ quỹ đạo 1218.5617417
Độ bất thường trung bình 1.29514
Độ nghiêng quỹ đạo 3.69446
Kinh độ của điểm nút lên 194.72728
Acgumen của cận điểm 357.24431
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21391 Rotanner (1998 FY31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21391 Rotanner
30-21391-rotanner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)