User Tools

Site Tools


30-21392-helibrochier-la-gi

Helibrochier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21392
Tên thay thế 1998 FH32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0350686
Viễn điểm quỹ đạo 2.5258602
Độ lệch tâm 0.1076078
Chu kỳ quỹ đạo 1257.8630856
Độ bất thường trung bình 109.74484
Độ nghiêng quỹ đạo 6.32576
Kinh độ của điểm nút lên 197.97009
Acgumen của cận điểm 201.51714
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

21392 Helibrochier (1998 FH32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21392 Helibrochier
30-21392-helibrochier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)