User Tools

Site Tools


30-21393-kalygeringer-la-gi

Kalygeringer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21393
Tên thay thế 1998 FF34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9074979
Viễn điểm quỹ đạo 2.8602921
Độ lệch tâm 0.1998398
Chu kỳ quỹ đạo 1344.4018937
Độ bất thường trung bình 191.13399
Độ nghiêng quỹ đạo 1.58864
Kinh độ của điểm nút lên 301.02972
Acgumen của cận điểm 341.12844
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

21393 Kalygeringer (1998 FF34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21393 Kalygeringer
30-21393-kalygeringer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)