User Tools

Site Tools


30-21394-justinbecker-la-gi

Justinbecker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21394
Tên thay thế 1998 FY35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8017113
Viễn điểm quỹ đạo 2.5971333
Độ lệch tâm 0.1808252
Chu kỳ quỹ đạo 1191.4103681
Độ bất thường trung bình 315.44897
Độ nghiêng quỹ đạo 5.80082
Kinh độ của điểm nút lên 13.26381
Acgumen của cận điểm 269.57842
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21394 Justinbecker (1998 FY35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21394 Justinbecker
30-21394-justinbecker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)