User Tools

Site Tools


30-21395-albertofilho-la-gi

Albertofilho
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21395
Tên thay thế 1998 FJ41
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9315928
Viễn điểm quỹ đạo 2.5151014
Độ lệch tâm 0.1312230
Chu kỳ quỹ đạo 1210.9029296
Độ bất thường trung bình 161.02336
Độ nghiêng quỹ đạo 6.06871
Kinh độ của điểm nút lên 184.09313
Acgumen của cận điểm 207.80051
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21395 Albertofilho (1998 FJ41) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21395 Albertofilho
30-21395-albertofilho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)