User Tools

Site Tools


30-21396-fisher-ives-la-gi

Fisher-Ives
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21396
Tên thay thế 1998 FC52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9247518
Viễn điểm quỹ đạo 2.8441532
Độ lệch tâm 0.1927909
Chu kỳ quỹ đạo 1344.8734935
Độ bất thường trung bình 213.48861
Độ nghiêng quỹ đạo 3.05742
Kinh độ của điểm nút lên 56.48441
Acgumen của cận điểm 205.65336
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

21396 Fisher-Ives (1998 FC52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21396 Fisher-Ives
30-21396-fisher-ives-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)