User Tools

Site Tools


30-21397-leontovich-la-gi

Leontovich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21397
Tên thay thế 1998 FJ54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0097991
Viễn điểm quỹ đạo 2.5987759
Độ lệch tâm 0.1278002
Chu kỳ quỹ đạo 1277.6250937
Độ bất thường trung bình 106.29584
Độ nghiêng quỹ đạo 6.85346
Kinh độ của điểm nút lên 354.59130
Acgumen của cận điểm 39.68154
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21397 Leontovich (1998 FJ54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21397 Leontovich
30-21397-leontovich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)