User Tools

Site Tools


30-21398-zengguoshou-la-gi

Zengguoshou
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21398
Tên thay thế 1998 FX55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8606375
Viễn điểm quỹ đạo 2.6055273
Độ lệch tâm 0.1667851
Chu kỳ quỹ đạo 1218.8648590
Độ bất thường trung bình 164.12693
Độ nghiêng quỹ đạo 3.60433
Kinh độ của điểm nút lên 115.75090
Acgumen của cận điểm 270.17424
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21398 Zengguoshou (1998 FX55) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21398 Zengguoshou
30-21398-zengguoshou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)