User Tools

Site Tools


30-21399-bateman-la-gi

Bateman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21399
Tên thay thế 1998 FG57
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1370839
Viễn điểm quỹ đạo 2.3879825
Độ lệch tâm 0.0554464
Chu kỳ quỹ đạo 1243.0564936
Độ bất thường trung bình 74.89286
Độ nghiêng quỹ đạo 5.78309
Kinh độ của điểm nút lên 178.64645
Acgumen của cận điểm 278.98008
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

21399 Bateman (1998 FG57) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21399 Bateman
30-21399-bateman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)