User Tools

Site Tools


30-21400-ahdout-la-gi

Ahdout
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21400
Tên thay thế 1998 FM57
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8485102
Viễn điểm quỹ đạo 2.7783812
Độ lệch tâm 0.2009710
Chu kỳ quỹ đạo 1285.2493468
Độ bất thường trung bình 238.42784
Độ nghiêng quỹ đạo 3.60548
Kinh độ của điểm nút lên 350.23547
Acgumen của cận điểm 298.19245
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

21400 Ahdout (1998 FM57) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21400 Ahdout
30-21400-ahdout-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)