User Tools

Site Tools


30-21401-justinkovac-la-gi

Justinkovac
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21401
Tên thay thế 1998 FC58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0094287
Viễn điểm quỹ đạo 2.8641201
Độ lệch tâm 0.1753735
Chu kỳ quỹ đạo 1389.3811222
Độ bất thường trung bình 152.77137
Độ nghiêng quỹ đạo 2.11703
Kinh độ của điểm nút lên 350.62158
Acgumen của cận điểm 303.10720
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21401 Justinkovac (1998 FC58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21401 Justinkovac
30-21401-justinkovac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)